Woningen voor ouderen, Diemen kiest de omgekeerde volgorde

De Knarrenhof, het is een mooi woonconcept voor mensen die gemiddeld 60 jaar zijn. Alhoewel niet iedereen de naam helemaal lekker vind klinken is het concept succesvol. Zoals de stichting die het concept bedacht zelf aangeeft werken ze van mensen naar wensen naar stenen. De mensen die interesse hebben geven aan wat de wensen zijn en dat realiseren we in stenen. In Diemen hebben we de Rietschuur. Daar heeft de raad besloten andersom te werk te gaan. We zorgen eerst voor de stenen en bouwen volgens de impressie van het project woningen van krap 50m2. Daarna gaan we de mensen zoeken en hopen dan dat het voldoet aan de wensen. Daar is de VVD geen voorstander van. Wel van het bouwen van woningen op deze locatie voor alle duidelijkheid. Waarom nu niet volgens een reeds succesvol bevonden werkwijze zoals de stichting Knarrenhof dat doet?

U leest hier het betoog van de VVD fractie tijdens de besluitvormende raadsvergadering:

In de Informatieve Raad van vorige week hebben we aangegeven het Rietschuurhof een mooi project te vinden. Wij zijn een groot voorstander van het realiseren van woningen voor ouderen c.q. het realiseren van levensloopbestendige woningen. We zijn ons de afgelopen week echter nadrukkelijk gaan afvragen of de afmetingen van de meeste woningen niet te krap bemeten zijn. Meer dan de helft van de woningen is ruim kleiner dan 50 vierkante meter. Met deze afmetingen is het maar zeer de vraag of er voldoende vitale ouderen zijn, die nu bijvoorbeeld nog wonen in een eengezinswoning, zullen kiezen voor een woning kleiner dan 50 vierkante meter. Het is weliswaar een voorbeeld uitwerking, maar de denkrichting is duidelijk. Dat zette ons opnieuw aan het denken.

In de reactie van het College op het amendement van Ons Diemen lezen we:

Het is aan de Raad om richting te geven aan het programma van eisen voor de Rietschuurhof.

Maar het is sterker de Raad wordt vanavond zelfs gevraagd om het programma van eisen vast te stellen. M.a.w. de Raad stelt het programma van eisen vast.

De VVD vindt te weinig houvast in de huidige aanpak om vertrouwen te hebben in een succesvol project. En zal vooralsnog niet kunnen instemmen met de Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). De VVD acht een verdere betrokkenheid van toekomstige inwoners essentieel voor het welslagen van het Rietschuurhof. Betrokkenheid bij de inrichten van de tuin of vormgeving is mooi maar niet voldoende. Wij zien hierin ook geen hedendaagse vorm van participatie. In vergelijkbare projecten in den lande (bijvoorbeeld van Knarrenhof) worden inwoners niet voor niets al bij de eerste ideevorming betrokken. Zij stellen onder meer:

Johan Jägers, VVD fractie
  • We werken helemaal op basis van wat onze deelnemers willen.
  • U en niemand anders bepaalt hoe u woont. Wij laten de keuze bij u wat betreft de grootte van de woning, plattegrond etc.

Van mensen naar wensen van wensen naar stenen.

Ook vinden wij dat meer nadrukkelijk het gesprek met omwonenden moet worden aangegaan om te zorgen voor een goede inpassing van het hof in de buurt. Een en ander zoals geformuleerd in de overwegingen van het amendement van Ons Diemen. Wij steunen het amendement. Een stap in de goede richting.

Leave a reply

Your email address will not be published.