Wonen

Een dak boven je hoofd is één van de eerste levensbehoeften. Belangrijk is ook dat je kunt wonen in een huis dat bij jou past. Dat zal niet gedurende je hele leven hetzelfde huis zijn. De VVD wil een passende woning voor zo veel mogelijk Diemenaren. Diemen heeft gedurende de afgelopen jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd voor haar eigen inwoners en voor een belangrijk deel om in de woningbehoefte te voorzien van de regio. De Diemense VVD zet in op het realiseren van woningen voor mensen met een middeninkomen; met name middeldure huurwoningen, koopwoningen voor starters en levensloopbestendige woningen. Dit omdat in de afgelopen jaren, dit type woningen nauwelijks is gebouwd in Diemen. De behoefte is er echter wel degelijk. En mede hierdoor was er nauwelijks doorstroming vanuit sociale huurwoningen naar bijvoorbeeld middeldure huurwoningen.

Gemeentelijke lastenverhogingen wenden wij niet eenzijdig af op uitsluitend huiseigenaren. Startersleningen willen wij graag handhaven. Hierdoor zijn meer mensen in staat een koopwoning te kopen. Mensen moeten kunnen wonen in het huis dat bij hen past. Daarom bevorderen wij de doorstroming en gaan wij scheef wonen tegen. Ouderen moeten zonder grote huurverhogingen kunnen verhuizen van een te grote woning naar een kleinere woning (van groot naar beter).

De VVD vindt het belangrijk dat er voldoende handhaafcapaciteit is zodat ook de nieuwe regelgeving ten aanzien van wonen kan worden gehandhaafd. De VVD is voorstander van het continueren van acties als Scheerlicht. Met de actie bestrijdt de gemeente onrechtmatige bewoning van woningen. De gemeente blijft wat de VVD betreft samenwerken met verhuurders en makelaars om de huisvesting van criminelen in Diemen te bemoeilijken. Een middel hierbij is bijvoorbeeld het consequent vragen naar inkomensverklaringen.

De resterende ruimte in Diemen is echter schaars. Wij willen de eigenheid van Diemen met zijn relatieve rust en groen graag behouden. Dat betekent geen verdere verdichting met nieuwe woningen in bestaande wijken. Zo koos de VVD bijvoorbeeld niet voor woningbouw op Buitenlust.

De woningnood wordt niet opgelost met alleen nieuwbouw. Er is creativiteit nodig. Zo onderzoeken wij, nu er sprake is van steeds meer thuiswerken, of gedeelten van bestaande bedrijventerreinen of kantoorparken kunnen worden herontwikkeld ten behoeve van woningbouw. En of gratis vergunningen voor het splitsen van woningen bijdragen aan het terugdringen van de woningnood.

Leave a reply

Your email address will not be published.