VVD wil behoefte extra parkeerruimte Holland Park laten inventariseren

Cor Jabaaij, kandidaat gemeenteraadslid

Cor Jabaaij, kandidaat gemeenteraadslid

De VVD is al langer van mening dat er te weinig parkeergelegenheid is op Holland Park. Daarom heeft de fractie hier ook vragen over gesteld. Op 11 oktober 2017 heeft de VVD antwoord gehad op schriftelijke vragen omtrent parkeren op Holland Park. Daarin gaf het College aan niet voornemens te zijn de parkeernorm aan te passen aangezien Holland Park is gepland als een autoluwe wijk. Er lijkt (mede door de stijging van de huizenprijzen) echter minder sprake van aanschaf van appartementen door starters. Hierdoor is de behoefte aan parkeerplaatsen op Holland Park groter dan voorzien. De VVD wil het College daarom verzoeken om in gesprek te gaan met bewoners van Holland Park om te bekijken welke oplossingen kunnen worden gevonden voor diegenen die nader behoefte hebben aan een parkeerplaats. Daarbij kan gedacht worden aan het doen realiseren van een  commerciële parkeergarage direct aan de andere zijde van de Gooiseweg, waarover in het verleden al eens gesproken is.