VVD STELT VRAGEN OVER DE VEILIGHEID RONDOM DE NS-STATIONS

Station Diemen Zuid

De VVD-fractie Diemen is al jaren bezorgd over de veiligheid in de gebieden rondom de beide NS-stations in Diemen. De veiligheid rondom de stations krijgt geregeld aandacht van de VVD. Mede op initiatief van de VVD zijn er door de gemeente al verschillende maatregelen genomen om de situatie rondom de stations te verbeteren.

De VVD heeft onlangs weer raadsvragen gesteld aan het college. De fractieleden wilden weten hoeveel incidenten er zijn geweest. Zij wil ook vaker door het college worden geïnformeerd. De VVD vraagt zich ook af of er bij de opsporing en handhaving tussen de verschillende instanties niet beter moet worden samengewerkt. In de vragen aan het college vraagt de VVD aandacht voor het stationsgebouw op het station Diemen. De fractie vraagt zich af of deze ruimte, die al jaren leeg staat, kan worden verhuurd of worden gebruikt voor een lokaal initiatief.

Het college heeft de vragen van de VVD beantwoord door middel van een brief en een aanvullend memo met gegevens over beide stations. De antwoorden van het college vind u onderaan dit artikel.

De VVD gaat verder vragen stellen –  onder andere over de forse toename van fietsendiefstal  – tijdens de informatieve raadsvergadering van 18 januari 2018 bij de behandeling van het agendapunt ‘Jaarprogramma 2018 Uitvoering Integrale Veiligheid’

98b. 20171222 VVD Beantw. (sociale) veiligheid stations

9. Info Veiligheid stationsgebieden