VVD: Participatie onvoldoende ingevuld in Bestemmingsplan Tramlus

10 januari is de bebouwing binnen de Tram lus besproken in de raad en hebben bewoners ingesproken. De Diemense VVD vindt dat het proces en daarmee het participatie traject niet goed is verlopen.  Bewoners voelen zich niet gehoord en hebben sterk de indruk dat de plannen al in beton gegoten waren toen het ter inzage werd gelegd. De tekst van het college “Verplaatsing van het hoogteaccent is immers niet mogelijk zonder ingrijpende gevolgen voor de zorgvuldig gekozen opbouw en indeling vd woningen in het complex en daarmee uitdrukkelijk de haalbaarheid”  geeft ook aan dat er eigenlijk niets meer mogelijk is. Inspraak is niet het zelfde als participatie en de VVD is van mening dat kennis onder de inwoners veel beter kan worden benut. In het geval van de Tramlus gaat het erom zo stellen bewoners hoe licht en zichtbare lucht op het gevoel van mensen werkt, de ervaring van een prettige leefomgeving en hoe deze samenhangt met omvang/proporties en belichtingsinvloeden van omliggende bebouwing.  Het gaat dus niet om mooi of not in my backyard zoals de wethouder beweert.  Het gaat om het neerzetten van een gebouw waarin het voor de toekomstige bewoners, ook voor de bewoners van de sociale huurwoningen,  prettig leven is. Tot slot zijn de middel dure huurwoningen vrijwel verdwenen uit het complex. Er zijn 46 sociale huurwoningen, en 64 markthuur woningen waarvan  slechts 3 middel dure huur (720 tot 1000 euro) en 61 dure huurwoningen gepland (1000-2000) gerealiseerd worden. (Bij deelplan M is sprake van 60 sociale huurwoningen en 38 markthuurwoningen waarvan 8 middelduur). Daarbij is de wethouder niet van plan om middel dure huur te borgen in het bestemmingsplan omdat dit het financieel evenwicht zou verstoren. Terwijl het nog maar om 3 woningen gaat. Reden te over voor de VVD om niet voor dit plan te stemmen. 

Achtergrond
De woning voorraad in Diemen is 12.770 woningen
18 % sociale huur corporaties ( 2298 woningen)
10 % sociale huur particulier (1277 woningen)
10 % vrije sector huur corporaties (1277 woningen)
24 % vrije sector particulier ( 3065 woningen)
39 % koopwoningen (4950 woningen)

In totaal zijn er 7820 huurwoningen.
Procentuele onderverdeling van de huurwoningen
Voor 2017 is dat:
22% dure huur ( 1720 woningen)
31 % middelduur (2424 woningen)
46 % sociale huur (3597 woningen)

% van de totale voorraad van 12.770 woningen.
13,5 % is dure huur
19,0 % is middelduur (niet geborgd)*: *bij nieuwe huurders kan de prijs direct verhoogd worden tot dure huur
28,2 % is sociale huur
39,3 % is koop.

  

Namens de VVD fractie,

Brigitte Wielage

Leave a reply

Your email address will not be published.