VVD motie: Bodycams voor BOA’s

De VVD fractie heeft eerder dit jaar reeds schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W omtrent het inzetten van bodycams. Het college is van mening, dat als het geweld tegen de BOA’s in Diemen excessief toeneemt, dat een reden zou kunnen zijn om bodycams aan te schaffen.

De VVD fractie verwacht dat BOA’s zich veiliger en meer ondersteund zullen voelen met bodycams. De inzet van bodycams kan ook preventief werken en geweld en agressie tegen BOA’s verminderen. Ook kan de inzet van bodycams van nut zijn bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten en BOA’s ondersteunen bij het evalueren van hun handelen.

Steeds meer gemeenten verstrekken bodycams aan BOA’s zoals Rotterdam, Heerlen en onlangs Bussum (gemeente Gooise Meren). De VVD fractie verzoekt het College van B&W excessief geweld niet af te wachten maar nu reeds een experiment te starten met de inzet van bodycams door het verstrekken van bodycams aan Diemense BOA’s die dat wensen.

Lees ook de volledige tekst zoals die door de VVD fractie is uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen.

Leave a reply

Your email address will not be published.