Voortgangsrapportage DUO+

Op de agenda van de raadsvergadering van 14 november jl stond de voortgangsrapportage DUO+. DUO+ is het ambtelijk samenwerkingsverband van Diemen met Ouder Amstel en Uithoorn. De prestaties van de relatief nog jonge DUO+ organisatie worden langzamerhand beter. Helaas laat de bijdrage van Diemen voor DUO+ voor 2019 een stijging zien van een kleine miljoen euro ten opzichte van de primitieve begroting van 2019. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de groei van Diemen en anderzijds door een andere verdeelsleutel van de kosten over de deelnemende gemeentes.

Leave a reply

Your email address will not be published.