Uitrusting Bijzondere Opsporings Ambtenaren

Naar aanleiding van een Corona bijpraatsessie op 15 april over de toerusting van onze BOA’s en de recente gewelddadigheden richting BOA’s in IJmuiden heeft de fractie van de Diemense VVD de volgende vragen.

  • Er zijn in Nederland inmiddels gemeentes waar BOA’s worden uitgerust met bodycams. In hoeverre kan al worden overwogen c.q. wordt overwogen om ook de Diemense BOA’s uit te rusten met bodycams?
  • Wat zouden de overwegingen zijn om al of niet te besluiten onze BOA’s uit te rusten met bodycams?
  • Is er bekend hoe de BOA’s in Diemen zelf aankijken tegen het gebruik van bodycams? En zo ja, wat is de mening van onze BOA’s hieromtrent?

De vragen zijn terug te vinden op de website van de Gemeente Diemen. Hier zal de Wethouder ook de antwoorden plaatsen.

Johan Jägers,
raadslid Diemense VVD

Leave a reply

Your email address will not be published.