Toelichting bij de STELLINGEN van KIESKOMPAS GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners van Diemen gebruik maken van het Kieskompas. Over veel stellingen in het Kieskompas heeft de VVD zijn standpunt aangegeven in het verkiezingsprogramma of bijvoorbeeld al in het debat in gemeenteraadsvergadering. Bij een aantal stellingen was dat niet het geval. Hieronder vind je een overzicht van onze standpunten over deze stellingen. De nummers hieronder verwijzen naar de nummering van de stellingen van KiesKompas.

5. Inwoners van Diemen moeten per kilo gaan betalen voor hun restafval.

Standpunt Diemense VVD: We zijn het met deze stelling eens want het is de  vervuiler die betaalt. Daarmee dringen wij de hoeveelheid restafval terug.

6. De afvalverwerker moet afval gaan scheiden (nascheiding), ook al is dat duurder dan wanneer inwoners dat zelf doen.

Standpunt Diemense VVD: De VVD houdt de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk en als nascheiding leidt tot hogere kosten dan is de VVD daar geen voorstander van. Bovendien werken de Diemense inwoners graag mee aan een goed milieu.

14. Het vuurwerkverbod voor consumenten moet in Diemen ook na Corona blijven.

Standpunt Diemense VVD: De VVD vindt het van groot belang dat iedereen zich veilig voelt. Consumentenvuurwerk veroorzaakt niet zelden letsel, schade en overlast.

15. Fietsers moeten prioriteit krijgen, ook als dit ten koste gaat van de doorstroom van autoverkeer.

Standpunt Diemense VVD: Voor de VVD is de logica van verkeersafwikkeling belangrijk, waarbij veiligheid vooropstaat. Daarbij diemen de inwoners van Diemen vrij te zijn in de keuze van hun vervoermiddel. De ene keer kan dat de auto zijn, de andere keer de fiets.

21. De extra grote terrassen moeten blijven ook al leidt dat tot meer overlast.

Standpunt Diemens VVD: De vrijheid van de een mag niet leiden tot overlast van de ander. Onze Horeca ondernemers zijn goed in staat hun (extra grote) terras ook na corona zonder overlast te exploiteren.

22. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om besluiten van de gemeenteraad tegen te houden bijvoorbeeld via een referendum.

Standpunt Diemense VVD: Het primaat ligt bij de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente. Zo is dat in de gemeentewet geregeld. De leden van de gemeenteraad worden gekozen om besluiten te nemen en keuzes te maken.

Leave a reply

Your email address will not be published.