Tags archives: windturbine

Geen draagvlak voor zoeklocaties windmolens

Uit onderzoek door de gemeente is gebleken dat er geen draagvlak is voor het plaatsen van windmolens in Diemen. Desondanks heeft de Gemeenteraad afgelopen donderdag besloten om verder te gaan met zoekgebieden. Enige hoop voor de vele tegenstanders van windmolens biedt de uitspraak van wethouder Sikkes op twitter: ‘Windmolens worden niet geplaatst als dit onverantwoord is en dit wordt daarom ook uitvoerig onderzocht met inwoners en omwonenden. Als er gezondheidsschade […]

College van B&W: 'Burger merkt niets van besluit zoekgebied windmolens'

De Diemense VVD denkt hier anders over. ‘Als we nu instemmen zwemmen we in een besluitvormingsfuik‘ Aldus Bert Timmer van de VVD fractie. ‘Hogere bestuursorganen, Provincie en Rijk, kunnen al snel concluderen (door instemming met de zoekgebieden) dat er in Diemen draagvlak is voor windmolens. Hier kan en zal in latere vergunningsverleningstrajecten gebruik van gemaakt worden.‘ De VVD fractie is van mening dat de gezondheid van omwonenden in het geding […]

Windmolens? Laat niet teveel wind door de hekken waaien!

Diemense VVD voor handhaven 600 meter afstandsnorm voor windmolens. De gezondheid en het welzijn van de Diemense inwoners staat voor de Diemense VVD op de eerste plaats. Daar waar het provinciebestuur van Noord-Holland de afstandsnorm voor windmolens en woningen wil verkleinen, is de Diemense VVD daar tegen. Net als de Amsterdamse VVD. De afstandsnorm dient tenminste 600 meter te blijven en moet afhankelijk van onderzoeksresultaten in de toekomst mogelijk nog […]