Tags archives: windmolen

Het gaat vooral om wat Diemenaren willen in hun wijk!

De Diemense VVD gaat graag in gesprek met Diemenaren. Met regelmaat nodigen we jullie uit om op maandag bij de fractie op de koffie te komen als je iets met ons wilt delen. Dat vinden we belangrijk. Afgelopen zaterdag zijn we de straat opgegaan om in gesprek te gaan met Diemenaren. Tijdens dit rondje ‘buurten’ hebben we van diverse bewoners gehoord dat ze de plastic afvalbakken in de tuin geen […]

Over burgerparticipatie en overheidsparticipatie

Burgerparticipatie De afgelopen decennia is met name binnen gemeentes steeds meer aandacht uitgegaan naar burgerparticipatie bij het besluitvormingsproces. Steeds meer werd het belang gezien van inspraak door de burger. Het idee is dat met participatie alle inzichten van belanghebbenden op tafel komen waardoor besluiten meer gedragen worden door de inwoners c.q. eerder worden geaccepteerd. Ook door degenen die niet hun zin krijgen maar die weten dat er wel naar hen […]

Energietransitie

De energietransitie is één van de belangrijkste onderwerpen de komende jaren. De Diemense VVD staat voor een haalbare en betaalbare energietransitie. Iedereen wil schone lucht, schoon water en een schone leefomgeving. En belangrijker nog een leefbaar klimaat. Daarom verduurzaamt ook Diemen. Dat kan op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Bestaande alternatieven voor het opwekken van elektriciteit zijn zonneparken en windmolens, maar er zijn meer mogelijkheden zoals aquathermie, […]

Geen draagvlak voor zoeklocaties windmolens

Uit onderzoek door de gemeente is gebleken dat er geen draagvlak is voor het plaatsen van windmolens in Diemen. Desondanks heeft de Gemeenteraad afgelopen donderdag besloten om verder te gaan met zoekgebieden. Enige hoop voor de vele tegenstanders van windmolens biedt de uitspraak van wethouder Sikkes op twitter: ‘Windmolens worden niet geplaatst als dit onverantwoord is en dit wordt daarom ook uitvoerig onderzocht met inwoners en omwonenden. Als er gezondheidsschade […]

College van B&W: 'Burger merkt niets van besluit zoekgebied windmolens'

De Diemense VVD denkt hier anders over. ‘Als we nu instemmen zwemmen we in een besluitvormingsfuik‘ Aldus Bert Timmer van de VVD fractie. ‘Hogere bestuursorganen, Provincie en Rijk, kunnen al snel concluderen (door instemming met de zoekgebieden) dat er in Diemen draagvlak is voor windmolens. Hier kan en zal in latere vergunningsverleningstrajecten gebruik van gemaakt worden.‘ De VVD fractie is van mening dat de gezondheid van omwonenden in het geding […]

Windmolens? Laat niet teveel wind door de hekken waaien!

Diemense VVD voor handhaven 600 meter afstandsnorm voor windmolens. De gezondheid en het welzijn van de Diemense inwoners staat voor de Diemense VVD op de eerste plaats. Daar waar het provinciebestuur van Noord-Holland de afstandsnorm voor windmolens en woningen wil verkleinen, is de Diemense VVD daar tegen. Net als de Amsterdamse VVD. De afstandsnorm dient tenminste 600 meter te blijven en moet afhankelijk van onderzoeksresultaten in de toekomst mogelijk nog […]

Windturbines en meer; de Diemense VVD en de energie transitie

De aanpassing naar een duurzame economie vraagt om verstandig beleid. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers en er moet altijd elektriciteit zijn voor die gezinnen en bedrijven. We moeten inzetten op een brede mix aan mogelijkheden om elektriciteit op te wekken. Wij zijn ons zeer goed bewust van de onrust die is ontstaan over de RES-ambities (RES: Regionale Energiestrategie) van de gemeente Diemen en dan met name […]