Tags archives: verkeer

Busbaan open voor verkeer of niet?

De Gemeenteraad heeft vergaderd over het wel of niet openstellen van de busbaan voor verkeer. Het doel daarvan is om het verkeer te verdelen over meer toegangswegen. De vraag is natuurlijk of dit uitpakt zoals bedoeld en hoe zit het met alternatieven? Hieronder het betoog van Bert Timmer, lid van de VVD fractie.  Betoog eerste termijn Informatieve raad 1-7-2021, agendapunt 3 Vaststellen bestemmingsplan Verkeerstructuur Diemen Zuid. Vanavond ligt informatief voor […]