Tags archives: veiligheid

Veiligheid en Handhaving

De VVD vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en dat alle inwoners gelijke kansen gelijk behandeld worden. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Diemen. Politie en andere hulpdiensten, die dag en nacht voor ons klaarstaan, spelen een essentiële rol. We zorgen ervoor dat de politie in direct contact staat met de Diemenaar waardoor criminaliteit kan worden voorkomen en snel kan worden aangepakt. Ook vinden […]

Uitrusting Bijzondere Opsporings Ambtenaren

Naar aanleiding van een Corona bijpraatsessie op 15 april over de toerusting van onze BOA’s en de recente gewelddadigheden richting BOA’s in IJmuiden heeft de fractie van de Diemense VVD de volgende vragen. Er zijn in Nederland inmiddels gemeentes waar BOA’s worden uitgerust met bodycams. In hoeverre kan al worden overwogen c.q. wordt overwogen om ook de Diemense BOA’s uit te rusten met bodycams? Wat zouden de overwegingen zijn om […]