Tags archives: vattenfall

Natuurvergunning voor biomassacentrale

De Provincie Noord-Holland heeft op 8 april 2020 een natuurvergunning verleend aan Vattenfall om in Diemen een biomassa centrale te bouwen. Eerder verleende die provincie in september 2019 al een omgevingsvergunning voor de bouw. Helaas is de realisatie van de biomassa centrale weer een stap dichterbij. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de coalitiepartijen in de Diemense gemeenteraad, te weten GroenLinks, PvdA en D’66, door een verklaring van geen […]