Tags archives: vattenfal

Reactie op ingezonden brief GroenLinks

In het Diemer Nieuws van 30 april 2020 schrijft Roel Niessen, bestuurslid GroenLinks Diemen, over een goedkoop politiek spel. Blijkbaar is GroenLinks de schande van het vóór stemmen voor de afgifte van een Verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de realisatie van de biomassa centrale in Diemen nog niet te boven. Die partij heeft nu zelfs nog een ingezonden brief nodig om haar tegenstrijdige standpunt duidelijk te maken. Tegenstrijdig is […]

Biomassaketel punt Plantage de Sniep

Namens de Diemense VVD heeft Bert Timmer (Gemeenteraadslid) onderstaande vragen over de plaatsing van de biomassa ketel in het project de Punt Plantage Sniep ingebracht. De verwachting is dat het College van Burgemeester en Wethouders uiterlijk 10 juni de vragen beantwoordt. wanneer precies wordt de ketel geplaatst en operationeel? klopt het dat er geen filter op gepland is omdat de uitstoot binnen de normen valt? klopt het dat maatwerk voorschriften […]

Diemen kan verklaring t.b.v. biomassa centrale weigeren.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 juli heeft de coalitie bestaande uit Groenlinks, D66 en PvdA (gesteund door oppositiepartij CDA) ingestemd met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. Daarmee is de biomassa centrale waartegen meer dan 7.000 burgers een petitie tekenden een stap dichterbij. De aanwezige toeschouwers reageerden vol ongeloof op het besluit. Koos van den Berg van Höcker advocaten (o.a. bekend van de Urgenda zaak) geeft in zijn […]