Tags archives: tramlus

De Diemense VVD uit bedenkingen tegen de bouw van een biomassa centrale

Door de ligging van Diemen is Diemen kwetsbaar en betaalt nu al een hoge prijs als het gaat om milieu belasting van met name verkeer en vervoer. De inzichten over vervuiling veranderen en het wettelijk kader daaromtrent veranderd terecht mee. We weten nog veel niet over de schadelijkheid van veel stoffen. De VVD doelt hier nu bijvoorbeeld met name op de schadelijkheid van fijnstof en ultra fijnstof. Is het huidige […]

VVD: Participatie onvoldoende ingevuld in Bestemmingsplan Tramlus

10 januari is de bebouwing binnen de Tram lus besproken in de raad en hebben bewoners ingesproken. De Diemense VVD vindt dat het proces en daarmee het participatie traject niet goed is verlopen.  Bewoners voelen zich niet gehoord en hebben sterk de indruk dat de plannen al in beton gegoten waren toen het ter inzage werd gelegd. De tekst van het college “Verplaatsing van het hoogteaccent is immers niet mogelijk […]