Tags archives: systeem

Huiselijk geweld

We hebben het document (Regioaanpak 2020-2024 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland onder agendapunt 5.2) bestudeerd. Wat blijkt: We zijn er tot nu toe onvoldoende in geslaagd om een fundamenteel verschil te maken in het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een enorm complex probleem.  Het geweld speelt zich immers af in de privésfeer, waardoor het moeilijk te bereiken is. En vaak worstelt het huishouden met meerdere problemen. De […]

Amsterdams lotingsysteem, ramp voor Diemense kinderen

Het voorstel van de Amsterdamse schoolbesturen voor een lotingssysteem waarbij Amsterdamse kinderen voorrang krijgen is een ramp voor Diemense kinderen. Diemense VVD vindt dat het college vol moet inzetten op een middelbare school  in Diemen.  De Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO overweegt momenteel twee alternatieve scenario’s voor het huidige systeem van loting & matching voor leerlingen van middelbare scholen. Het scenario met een voorkeursbeleid voor leerlingen uit Amsterdam zou voor […]