Tags archives: sport

Herinrichting sportpark Diemen

Kredietaanvraag en achtergrond Het gaat hier om een kredietaanvraag voor de herinrichting van Sportpark de Diemen. Deze kredietaanvraag bedraagt 2,5 miljoen euro. BELANGRIJKE KEUZEN Bij de herinrichting moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Het gaat dan om de vraag waar de velden voor voetbal, honkbal, handbal, beachvolleybal en ook hockey moeten worden gepositioneerd. HOCKEY Diemen heeft nooit de beschikking gehad over een hockeyvereniging, maar inmiddels zo’n 4 jaar geleden bleek daar […]

Ruimte voor georganiseerde sport is er niet in Diemen

Hierbij het betoog van de VVD fractie Diemen over de Beleidsnota spelen bewegen en ontmoeten Conclusie: De beleidsnota Spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden (april 2019) bevat prachtige woorden en koppelt een en ander aan het coalitie akkoord. Het is een gedegen beleidsnota waar met aandacht aan is gewerkt. Dank voor de nadere toelichting van de Financiële verdeling 2019 -2023 op. Nu is duidelijk hoe de bedragen tot stand […]