Tags archives: politie

Uitrusting Bijzondere Opsporings Ambtenaren

Naar aanleiding van een Corona bijpraatsessie op 15 april over de toerusting van onze BOA’s en de recente gewelddadigheden richting BOA’s in IJmuiden heeft de fractie van de Diemense VVD de volgende vragen. Er zijn in Nederland inmiddels gemeentes waar BOA’s worden uitgerust met bodycams. In hoeverre kan al worden overwogen c.q. wordt overwogen om ook de Diemense BOA’s uit te rusten met bodycams? Wat zouden de overwegingen zijn om […]