Tags archives: participatie

Ambitie: Dienstbaar, mensgericht en verbindend

Tijdens de laatste Raadsvergadering is het ambitiedocument ‘Voor en met Diemen; kaders participatie en communicatie’ besproken. De titel spreekt voor zich. Hier het betoog van de VVD fractie: Met het ambitiedocument stellen we de ambitie om dienstbaar, mensgericht en verbindend te handelen als gemeente. Hier is de Diemense VVD het van harte mee eens! Uit ons hart gegrepen. Want samenspel met inwoners en bedrijven en initiatieven van buiten, zijn steeds […]

VVD: Participatie onvoldoende ingevuld in Bestemmingsplan Tramlus

10 januari is de bebouwing binnen de Tram lus besproken in de raad en hebben bewoners ingesproken. De Diemense VVD vindt dat het proces en daarmee het participatie traject niet goed is verlopen.  Bewoners voelen zich niet gehoord en hebben sterk de indruk dat de plannen al in beton gegoten waren toen het ter inzage werd gelegd. De tekst van het college “Verplaatsing van het hoogteaccent is immers niet mogelijk […]