Tags archives: ozb

OZB verhoging van 6,5% niet nodig

In de septembercurculaire blijkt dat er over de jaren 2020 t/m 2023 een verhoging komt van de algemene uitkering. Daarmee is er dus geen aanleiding om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen door het extra verhogen van de OZB met maar liefst 5%. De VVD fractie dient daarom een amendement in om de stijging van de OZB te beperken tot 1,5%.

Algemene beschouwingen 2e termijn

De VVD fractie geeft aan blij te zijn met het vrijmaken van gelden voor veiligheid. Hou vooral het tempo erin, dat heeft Diemen nodig. Op de bouw van vele sociale huurwoningen is de fractie kritischer. Diemen loopt al in de pas en de nood zit vooral juist in de middenhuur. Mensen die net niet in aanmerking komen voor sociale huur kunnen in de regio geen kant op. Het bebouwen van […]

Algemene beschouwingen

De VVD fractie heeft tijdens de algemene beschouwingen aangegeven de verhoging van de de OZB te willen beperken tot 1,5%. De extra 5% die de coalitie voorstelt is niet nodig om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Verder ligt er een voostel om de afvalstoffenheffing te verhogen. Diemen zit al ruim boven het landelijk gemiddelde als het gaat om deze heffing. Daar zou dan nu nog eens 20 EUR bijkomen. Vlak […]