Tags archives: openbare-ruimte

Fasering ruimtelijke projecten

Al in 1949 beschreef George Orwell in zijn vooruitziende boek “1984” een afschrikwekkend beeld van een totalitair bestuur dat onder meer gebruik maakt van Newspeak, Nieuwspraak. Aan woorden werd daarin een nieuwe betekenis gegeven die paste in de ideologie van dat bestuur. Voor ligt vanavond het Interne memo van 10 november 2020 over de fasering van projecten. Volgens Van Dale woordenboek betekent faseren: stapsgewijs. Volgens het college van B&W betekent […]

College niet in control

De VVD fractie heeft dit standpunt tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 26 november onderbouwd. In het kort komt het neer op de volgende punten: De raad wordt pas na het goedkeuren van de begroting op de hoogte gesteld dat er noodzakelijke projecten worden uitgesteld Er is een initieel tekort van 6 miljoen, vooral veroorzaakt door het invoegen van projecten ten koste van regulier onderhoud Er is veel achterstallig onderhoud en dat […]