Tags archives: leraren

Florente: ‘Lesuren van 25 naar 20 uur in de week’

In het bestuursverslag en de jaarrekening over 2018 noemt de stichting Florente basisscholen een aantal beheersmaatregelen tegen werkdruk en leraren tekort. Eén daarvan is het verlagen van het aantal lesuren van 25 naar 20. Daarmee komen scholen echter onder de onderwijsuren norm. De VVD kan zich moeilijk voorstellen hoe dit helpt tegen werkdruk. Kinderen moeten immers hetzelfde doen in minder tijd. Leidt dat niet tot minder arbeidsvreugde bij leraren? Of […]