Tags archives: johan-jagers

Kandidaat #3, Johan Jägers stelt zich voor

Over mijzelf. Ik ben geboren in 1955 in Rotterdam. Dat was op het water, op een binnenvaartschip, op dat moment gelegen in Delftshaven. Gedurende vijf en half jaar, heb ik, samen met mijn ouders en broers, gevaren door heel Nederland. Daarna zijn we neergestreken in Haarlem. Ik kon nog net een stukje kleuterschool meepakken. Toen ik 35 jaar was ben ik vanwege werk verhuisd naar Diemen. En daar heb ik […]

VVD Diemen stemt niet in met de omgevingsvisie

In het begin was er niets en niets was alles. Alles of niets heette Oeranos en hij beheerde het heelal, waar nog niets was behalve aarde. Veel later kwam de mens. De mens droomde van zekerheid en omdat zekerheid niet bestond en omdat de goden de zekerheid niet wilden scheppen, schiep de mens haar zelf uit stof van zijn dromen. (bron De mythe van zekerheid, 1998, Toonder) Onze zekerheid voor […]

Woningen voor ouderen, Diemen kiest de omgekeerde volgorde

De Knarrenhof, het is een mooi woonconcept voor mensen die gemiddeld 60 jaar zijn. Alhoewel niet iedereen de naam helemaal lekker vind klinken is het concept succesvol. Zoals de stichting die het concept bedacht zelf aangeeft werken ze van mensen naar wensen naar stenen. De mensen die interesse hebben geven aan wat de wensen zijn en dat realiseren we in stenen. In Diemen hebben we de Rietschuur. Daar heeft de […]

Ambitie: Dienstbaar, mensgericht en verbindend

Tijdens de laatste Raadsvergadering is het ambitiedocument ‘Voor en met Diemen; kaders participatie en communicatie’ besproken. De titel spreekt voor zich. Hier het betoog van de VVD fractie: Met het ambitiedocument stellen we de ambitie om dienstbaar, mensgericht en verbindend te handelen als gemeente. Hier is de Diemense VVD het van harte mee eens! Uit ons hart gegrepen. Want samenspel met inwoners en bedrijven en initiatieven van buiten, zijn steeds […]

Krediet busbaan

Hieronder het betoog van de VVD fractie bij het agendapunt over het krediet voor de openstelling van de busbaan: Om maar direct met de deur in huis te vallen: de Diemense VVD stemt niet voor dit krediet. In ons betoog bij de informatieve raad van 18-1 hebben we veel zaken aangehaald, maar de belangrijkste twee argumenten voor ons om tegen te stemmen zijn: Ten eerste. Het gesprek met de bewoners […]

De agenda voor de Gemeenteraadsvergadering van 3 februari

Hier kunt u vinden waar de Gemeenteraad het over gaat hebben. De vergadering start om 20:00 uur. De Agenda Mocht u de VVD fractie nog iets mee willen geven, dan kunt u ons mailen. Wist u dat u via internet mee kunt luisteren met deze vergadering? Dat kan via deze link: Meeluisteren  Zolang de Raadsvergaderingen digitaal gehouden worden kunt u live meekijken via youtube.

Algemene Beschouwingen bij Programmabegroting 2022

Op 20 september heeft het college de begroting voor 2022 gepresenteerd onder verwijzing naar donkere wolken aan de horizon. De inkt van de begroting is nog niet droog of het boekwerk is al achterhaald. Van een college mag worden verwacht dat ze al datgene doet wat nodig is om de huishouding op orde te krijgen. Maar de pijn wordt vooruitgeschoven en wordt op het bordje van een nieuw college gelegd […]

Busbaan open voor verkeer of niet?

De Gemeenteraad heeft vergaderd over het wel of niet openstellen van de busbaan voor verkeer. Het doel daarvan is om het verkeer te verdelen over meer toegangswegen. De vraag is natuurlijk of dit uitpakt zoals bedoeld en hoe zit het met alternatieven? Hieronder het betoog van Bert Timmer, lid van de VVD fractie.  Betoog eerste termijn Informatieve raad 1-7-2021, agendapunt 3 Vaststellen bestemmingsplan Verkeerstructuur Diemen Zuid. Vanavond ligt informatief voor […]

Geen draagvlak voor zoeklocaties windmolens

Uit onderzoek door de gemeente is gebleken dat er geen draagvlak is voor het plaatsen van windmolens in Diemen. Desondanks heeft de Gemeenteraad afgelopen donderdag besloten om verder te gaan met zoekgebieden. Enige hoop voor de vele tegenstanders van windmolens biedt de uitspraak van wethouder Sikkes op twitter: ‘Windmolens worden niet geplaatst als dit onverantwoord is en dit wordt daarom ook uitvoerig onderzocht met inwoners en omwonenden. Als er gezondheidsschade […]

College van B&W: 'Burger merkt niets van besluit zoekgebied windmolens'

De Diemense VVD denkt hier anders over. ‘Als we nu instemmen zwemmen we in een besluitvormingsfuik‘ Aldus Bert Timmer van de VVD fractie. ‘Hogere bestuursorganen, Provincie en Rijk, kunnen al snel concluderen (door instemming met de zoekgebieden) dat er in Diemen draagvlak is voor windmolens. Hier kan en zal in latere vergunningsverleningstrajecten gebruik van gemaakt worden.‘ De VVD fractie is van mening dat de gezondheid van omwonenden in het geding […]