Tags archives: jaarverslag

3e kwartaalrapportage 2019

Besproken wordt de derde kwartaalrapportage van 2019. Deze bevat de nodige tegenvallers. Echter ten opzichte van de tweede kwartaalbrief is er een meevaller ten aanzien de rijksbijdrage te noteren. Het blijkt dat Diemen dit jaar 261.000 meer ontvangt. Alles bij elkaar genomen lijken we echter af te steven op een exploitatietekort over 2019 van circa 1 miljoen euro. Dat dit tekort niet wordt voorzien op 1,5 miljoen euro komt doordat […]

Financieel was 2018 een lastig jaar voor Diemen

De visie van de VVD fractie op de jaarstukken 2018 van Diemen: De fractie van de VVD heeft de jaarstukken doorgenomen. Ook hebben we de stukken besproken in de auditcommissie in aanwezigheid van de accountant. Wij danken het College voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen De resultaten uit de jaarstukken van 2018 zijn lastig te op waarde te schatten. Dat komt wat ons betreft voor een belangrijk deel door […]