Tags archives: jaarrekening

Amsterdams lotingsysteem, ramp voor Diemense kinderen

Het voorstel van de Amsterdamse schoolbesturen voor een lotingssysteem waarbij Amsterdamse kinderen voorrang krijgen is een ramp voor Diemense kinderen. Diemense VVD vindt dat het college vol moet inzetten op een middelbare school  in Diemen.  De Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO overweegt momenteel twee alternatieve scenario’s voor het huidige systeem van loting & matching voor leerlingen van middelbare scholen. Het scenario met een voorkeursbeleid voor leerlingen uit Amsterdam zou voor […]

Jaarrekening

ALGEMEEN EN FINANCIEEL De VVD heeft de jaarstukken en het accountantsverslag met belangstelling gelezen. Over het jaar 2019 is een positief resultaat geboekt van 7 ton. Dit ondanks het feit dat er meer geld is uitgegeven dan er is ontvangen. Dit werd wederom mogelijk door het onttrekken van geld uit de bestemmingsreserves. Merkwaardigerwijs kon zelfs de Algemene Reserve worden vergroot ten opzichte vorig jaar zoals valt af te leiden uit […]