Tags archives: huiselijk

Huiselijk geweld

We hebben het document (Regioaanpak 2020-2024 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland onder agendapunt 5.2) bestudeerd. Wat blijkt: We zijn er tot nu toe onvoldoende in geslaagd om een fundamenteel verschil te maken in het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een enorm complex probleem.  Het geweld speelt zich immers af in de privésfeer, waardoor het moeilijk te bereiken is. En vaak worstelt het huishouden met meerdere problemen. De […]