Tags archives: gemeente

Coalitieakkoord 2022-2026

Besluitvormende raad donderdag 19-5-2022, agendapunt 5. Vaststelling coalitieakkoord. Diemen met elkaar en voor elkaar. Groen, open, inclusief en sociaal. Zo heet het coalitie akkoord dat vanavond voorligt ter vaststelling. Een akkoord van GroenLinks, Ons Diemen, D66 en PvdA. Deze partijen hebben de afgelopen 2 maanden hard gewerkt aan dit akkoord en het is nu aan de raad om dit akkoord vast te stellen. Daarom ook vooraf alvast complimenten voor de […]

De agenda voor de Gemeenteraadsvergadering van 3 februari

Hier kunt u vinden waar de Gemeenteraad het over gaat hebben. De vergadering start om 20:00 uur. De Agenda Mocht u de VVD fractie nog iets mee willen geven, dan kunt u ons mailen. Wist u dat u via internet mee kunt luisteren met deze vergadering? Dat kan via deze link: Meeluisteren  Zolang de Raadsvergaderingen digitaal gehouden worden kunt u live meekijken via youtube.

Reactie op ingezonden brief GroenLinks

In het Diemer Nieuws van 30 april 2020 schrijft Roel Niessen, bestuurslid GroenLinks Diemen, over een goedkoop politiek spel. Blijkbaar is GroenLinks de schande van het vóór stemmen voor de afgifte van een Verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de realisatie van de biomassa centrale in Diemen nog niet te boven. Die partij heeft nu zelfs nog een ingezonden brief nodig om haar tegenstrijdige standpunt duidelijk te maken. Tegenstrijdig is […]

Biomassaketel punt Plantage de Sniep

Namens de Diemense VVD heeft Bert Timmer (Gemeenteraadslid) onderstaande vragen over de plaatsing van de biomassa ketel in het project de Punt Plantage Sniep ingebracht. De verwachting is dat het College van Burgemeester en Wethouders uiterlijk 10 juni de vragen beantwoordt. wanneer precies wordt de ketel geplaatst en operationeel? klopt het dat er geen filter op gepland is omdat de uitstoot binnen de normen valt? klopt het dat maatwerk voorschriften […]

Natuurvergunning voor biomassacentrale

De Provincie Noord-Holland heeft op 8 april 2020 een natuurvergunning verleend aan Vattenfall om in Diemen een biomassa centrale te bouwen. Eerder verleende die provincie in september 2019 al een omgevingsvergunning voor de bouw. Helaas is de realisatie van de biomassa centrale weer een stap dichterbij. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de coalitiepartijen in de Diemense gemeenteraad, te weten GroenLinks, PvdA en D’66, door een verklaring van geen […]

Nieuwe sporthal

Tijdens de raadsvergadering van 14 november heeft de fractie van de VVD haar waardering uitgesproken voor de minutieus uitgewerkte plannen voor een nieuwe sporthal. De plannen voorzien in de bouw van een nieuwe sporthal (formaat C2, goed voor 3 basketbalvelden) aan de bestaande Bernhard sporthal. Deze zal gelijktijdig worden gerenoveerd. Helaas valt de realisatie 125.000 op jaarbasis duurder uit dan aanvankelijk begroot. Maar daar staat een kortere afschrijfduur tegenover.

Voortgangsrapportage DUO+

Op de agenda van de raadsvergadering van 14 november jl stond de voortgangsrapportage DUO+. DUO+ is het ambtelijk samenwerkingsverband van Diemen met Ouder Amstel en Uithoorn. De prestaties van de relatief nog jonge DUO+ organisatie worden langzamerhand beter. Helaas laat de bijdrage van Diemen voor DUO+ voor 2019 een stijging zien van een kleine miljoen euro ten opzichte van de primitieve begroting van 2019. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door […]

In memoriam: Rosali Herder

9 oktober was het afscheid van Rosali Herder. Brigitte Wielage sprak namens de Diemense VVD de volgende woorden: Vandaag nemen we afscheid van Rosali Herder. Een markante dame uit Diemen. Ze is wethouder geweest. En raadslid en zo heb ik haar leren kennen. Ik noemde haar wel de Sophia Loren van Diemen. Want ik vond je een mooie vrouw. Nu nog zo mooi, hoe prachtig moet je wel niet geweest […]

GL stelt nieuwe wethouder voor: Matthijs Sikkes-van den Berg

Met de email van onze griffier van 2-9-2019 werden wij in kennis gesteld van het voornemen van de fractie van GroenLinks om  u Matthijs Sikkes-van den Berg voor te dragen als wethouder van de gemeente Diemen. De VVD heeft zaterdag prettig kennisgemaakt met u en uw familie. Onze eerste indruk is die van een vriendelijk, rustig persoon. Maar wij hebben ook zorgen. Zorgen om:  betrokkenheid bij  en kennis van een […]

In memoriam: Maarten Jan Israel

Zaterdag 17 augustus hebben we afscheid genomen van Maarten Israel. Vanaf 2002 was Maarten raadslid in Diemen voor Democraten Diemen. Samen met Piet van Diemen gaf hij de partij gestalte. Sinds januari 2012 maakte hij deel uit van de VVD fractie.  En wij wat waren we blij met Maarten. Maarten confronteerde ons met het verleden om daarvan te leren. Wat hem typeerde was zijn stelselmatig wantrouwen tegen alles wat zich […]