Tags archives: frans-mulder

KANDIDAAT NR. 7: FRANS MULDER

Ik ben Frans Mulder en al vele jaren actief als raadslid in Diemen. Ik ben een echte doener. Niet aan de zijkant klagen maar juist doen wat goed is voor Diemen. Ik heb de overtuiging dat onze gemeente sterker kan worden en dat wij, als liberalen, daarin een voortrekkersrol kunnen en willen nemen. Mijn kennis en kunde liggen vooral op het terrein van het sociaal domein. Een complex maar voor […]