Tags archives: financieel-resultaat

Financiële positie Diemen verzwakt in 2018

Hierbij het betoog van Johan Jägers (VVD fractie) in de besluitvormende Raad van 20 juni 2019 omtrent de jaarstukken 2018 We danken het College opnieuw voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen. Kijken we middels de jaarstukken terug op het jaar 2018 dan ontstaat, zoals eigenlijk altijd, een wisselend beeld. Er zijn positieve ontwikkelingen en minder positieve ontwikkelingen. Als positieve ontwikkelingen willen we noemen de vorderingen die gemaakt worden met […]