Tags archives: coalitieakkoord

Coalitieakkoord 2022-2026

Besluitvormende raad donderdag 19-5-2022, agendapunt 5. Vaststelling coalitieakkoord. Diemen met elkaar en voor elkaar. Groen, open, inclusief en sociaal. Zo heet het coalitie akkoord dat vanavond voorligt ter vaststelling. Een akkoord van GroenLinks, Ons Diemen, D66 en PvdA. Deze partijen hebben de afgelopen 2 maanden hard gewerkt aan dit akkoord en het is nu aan de raad om dit akkoord vast te stellen. Daarom ook vooraf alvast complimenten voor de […]

Fasering ruimtelijke projecten

Al in 1949 beschreef George Orwell in zijn vooruitziende boek “1984” een afschrikwekkend beeld van een totalitair bestuur dat onder meer gebruik maakt van Newspeak, Nieuwspraak. Aan woorden werd daarin een nieuwe betekenis gegeven die paste in de ideologie van dat bestuur. Voor ligt vanavond het Interne memo van 10 november 2020 over de fasering van projecten. Volgens Van Dale woordenboek betekent faseren: stapsgewijs. Volgens het college van B&W betekent […]