Tags archives: busbaan

Krediet busbaan

Hieronder het betoog van de VVD fractie bij het agendapunt over het krediet voor de openstelling van de busbaan: Om maar direct met de deur in huis te vallen: de Diemense VVD stemt niet voor dit krediet. In ons betoog bij de informatieve raad van 18-1 hebben we veel zaken aangehaald, maar de belangrijkste twee argumenten voor ons om tegen te stemmen zijn: Ten eerste. Het gesprek met de bewoners […]

Busbaan open voor verkeer of niet?

De Gemeenteraad heeft vergaderd over het wel of niet openstellen van de busbaan voor verkeer. Het doel daarvan is om het verkeer te verdelen over meer toegangswegen. De vraag is natuurlijk of dit uitpakt zoals bedoeld en hoe zit het met alternatieven? Hieronder het betoog van Bert Timmer, lid van de VVD fractie.  Betoog eerste termijn Informatieve raad 1-7-2021, agendapunt 3 Vaststellen bestemmingsplan Verkeerstructuur Diemen Zuid. Vanavond ligt informatief voor […]