Tags archives: burgemeester

De agenda voor de Gemeenteraadsvergadering van 3 februari

Hier kunt u vinden waar de Gemeenteraad het over gaat hebben. De vergadering start om 20:00 uur. De Agenda Mocht u de VVD fractie nog iets mee willen geven, dan kunt u ons mailen. Wist u dat u via internet mee kunt luisteren met deze vergadering? Dat kan via deze link: Meeluisteren  Zolang de Raadsvergaderingen digitaal gehouden worden kunt u live meekijken via youtube.

Nieuwe sporthal

Tijdens de raadsvergadering van 14 november heeft de fractie van de VVD haar waardering uitgesproken voor de minutieus uitgewerkte plannen voor een nieuwe sporthal. De plannen voorzien in de bouw van een nieuwe sporthal (formaat C2, goed voor 3 basketbalvelden) aan de bestaande Bernhard sporthal. Deze zal gelijktijdig worden gerenoveerd. Helaas valt de realisatie 125.000 op jaarbasis duurder uit dan aanvankelijk begroot. Maar daar staat een kortere afschrijfduur tegenover.

Voortgangsrapportage DUO+

Op de agenda van de raadsvergadering van 14 november jl stond de voortgangsrapportage DUO+. DUO+ is het ambtelijk samenwerkingsverband van Diemen met Ouder Amstel en Uithoorn. De prestaties van de relatief nog jonge DUO+ organisatie worden langzamerhand beter. Helaas laat de bijdrage van Diemen voor DUO+ voor 2019 een stijging zien van een kleine miljoen euro ten opzichte van de primitieve begroting van 2019. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door […]

Kom praten met de fractie!

De fractieleden van de Diemense VVD willen graag met u in gesprek over belangrijke en minder belangrijke Diemense onderwerpen. Dat willen zij graag doen elke eerste maandag van de maand om 20:00 uur. Locatie: Grand Café Blauw (bij theater ‘de Omval’). Eerder ging de fractie ook al in gesprek en zijn er diverse onderwerpen in gebracht. De volgende sessie is op 1 april. U bent dan weer van harte welkom! […]

De Diemense VVD uit bedenkingen tegen de bouw van een biomassa centrale

Door de ligging van Diemen is Diemen kwetsbaar en betaalt nu al een hoge prijs als het gaat om milieu belasting van met name verkeer en vervoer. De inzichten over vervuiling veranderen en het wettelijk kader daaromtrent veranderd terecht mee. We weten nog veel niet over de schadelijkheid van veel stoffen. De VVD doelt hier nu bijvoorbeeld met name op de schadelijkheid van fijnstof en ultra fijnstof. Is het huidige […]

VVD: Participatie onvoldoende ingevuld in Bestemmingsplan Tramlus

10 januari is de bebouwing binnen de Tram lus besproken in de raad en hebben bewoners ingesproken. De Diemense VVD vindt dat het proces en daarmee het participatie traject niet goed is verlopen.  Bewoners voelen zich niet gehoord en hebben sterk de indruk dat de plannen al in beton gegoten waren toen het ter inzage werd gelegd. De tekst van het college “Verplaatsing van het hoogteaccent is immers niet mogelijk […]

Brede school Holland Park, VVD met moeite akkoord met kredietverlening

Toen wij tijdens de vergadering met de Gemeenteraad spraken over het programma van eisen en het beeldkwaliteitsplan m.b.t. Holland Park West hebben wij onze bedenkingen geuit tegen de combinatie van een school en woningen in één complex. We vroegen ons af of dat niet tot een complexe situatie zou kunnen leiden. Nu vragen wij ons dat eens te meer af. Wij noemen de voorbeelden van enkele vragen: Wie wordt er eigenaar […]