Tags archives: boas

VVD motie: Bodycams voor BOA's

De VVD fractie heeft eerder dit jaar reeds schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W omtrent het inzetten van bodycams. Het college is van mening, dat als het geweld tegen de BOA’s in Diemen excessief toeneemt, dat een reden zou kunnen zijn om bodycams aan te schaffen. De VVD fractie verwacht dat BOA’s zich veiliger en meer ondersteund zullen voelen met bodycams. De inzet van bodycams kan ook preventief […]

Uitrusting Bijzondere Opsporings Ambtenaren

Naar aanleiding van een Corona bijpraatsessie op 15 april over de toerusting van onze BOA’s en de recente gewelddadigheden richting BOA’s in IJmuiden heeft de fractie van de Diemense VVD de volgende vragen. Er zijn in Nederland inmiddels gemeentes waar BOA’s worden uitgerust met bodycams. In hoeverre kan al worden overwogen c.q. wordt overwogen om ook de Diemense BOA’s uit te rusten met bodycams? Wat zouden de overwegingen zijn om […]