Tags archives: beschouwingen

VVD Diemen stemt niet in met de omgevingsvisie

In het begin was er niets en niets was alles. Alles of niets heette Oeranos en hij beheerde het heelal, waar nog niets was behalve aarde. Veel later kwam de mens. De mens droomde van zekerheid en omdat zekerheid niet bestond en omdat de goden de zekerheid niet wilden scheppen, schiep de mens haar zelf uit stof van zijn dromen. (bron De mythe van zekerheid, 1998, Toonder) Onze zekerheid voor […]

Woningen voor ouderen, Diemen kiest de omgekeerde volgorde

De Knarrenhof, het is een mooi woonconcept voor mensen die gemiddeld 60 jaar zijn. Alhoewel niet iedereen de naam helemaal lekker vind klinken is het concept succesvol. Zoals de stichting die het concept bedacht zelf aangeeft werken ze van mensen naar wensen naar stenen. De mensen die interesse hebben geven aan wat de wensen zijn en dat realiseren we in stenen. In Diemen hebben we de Rietschuur. Daar heeft de […]

Ambitie: Dienstbaar, mensgericht en verbindend

Tijdens de laatste Raadsvergadering is het ambitiedocument ‘Voor en met Diemen; kaders participatie en communicatie’ besproken. De titel spreekt voor zich. Hier het betoog van de VVD fractie: Met het ambitiedocument stellen we de ambitie om dienstbaar, mensgericht en verbindend te handelen als gemeente. Hier is de Diemense VVD het van harte mee eens! Uit ons hart gegrepen. Want samenspel met inwoners en bedrijven en initiatieven van buiten, zijn steeds […]

Krediet busbaan

Hieronder het betoog van de VVD fractie bij het agendapunt over het krediet voor de openstelling van de busbaan: Om maar direct met de deur in huis te vallen: de Diemense VVD stemt niet voor dit krediet. In ons betoog bij de informatieve raad van 18-1 hebben we veel zaken aangehaald, maar de belangrijkste twee argumenten voor ons om tegen te stemmen zijn: Ten eerste. Het gesprek met de bewoners […]

Algemene Beschouwingen bij Programmabegroting 2022

Op 20 september heeft het college de begroting voor 2022 gepresenteerd onder verwijzing naar donkere wolken aan de horizon. De inkt van de begroting is nog niet droog of het boekwerk is al achterhaald. Van een college mag worden verwacht dat ze al datgene doet wat nodig is om de huishouding op orde te krijgen. Maar de pijn wordt vooruitgeschoven en wordt op het bordje van een nieuw college gelegd […]

College niet in control

De VVD fractie heeft dit standpunt tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 26 november onderbouwd. In het kort komt het neer op de volgende punten: De raad wordt pas na het goedkeuren van de begroting op de hoogte gesteld dat er noodzakelijke projecten worden uitgesteld Er is een initieel tekort van 6 miljoen, vooral veroorzaakt door het invoegen van projecten ten koste van regulier onderhoud Er is veel achterstallig onderhoud en dat […]

Algemene beschouwingen tweede termijn

De Diemense VVD is blij dat dit Kabinet er alles aan doet om Nederland zo goed mogelijk door deze corona crisis te loodsen. Onze liberale premier waakt over onze vrijheid, maar die helaas nu vaak drastisch moet worden ingeperkt om de zorg niet over te belasten. Het gaat daarbij vooral om de bescherming van onze kwetsbare ouderen. Hierbij hebben wij ieder onze eigen verantwoordelijkheid.  Verdraagzaamheid, ook tussen de verschillende groepen is […]

VVD motie: Bodycams voor BOA's

De VVD fractie heeft eerder dit jaar reeds schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W omtrent het inzetten van bodycams. Het college is van mening, dat als het geweld tegen de BOA’s in Diemen excessief toeneemt, dat een reden zou kunnen zijn om bodycams aan te schaffen. De VVD fractie verwacht dat BOA’s zich veiliger en meer ondersteund zullen voelen met bodycams. De inzet van bodycams kan ook preventief […]

VVD motie: Gezond gewicht voor Diemense jongeren

De VVD fractie hecht veel belang aan het bestrijden van overgewicht c.q. obesitas. Het is belangrijk bij de bevordering van de  gezondheid van onze bevolking. Dat wordt nog eens benadrukt in tijden van Corona, waarbij duidelijk wordt dat een goede gezondheid mede helpt om grip te krijgen op een virus als corona. Het percentage mensen met overgewicht of obesitas lijkt nog altijd te groeien. Dat is zorgwekkend en behoeft daarom […]

VVD motie: Herstel van Gemertplantsoen

Tijdens de Algemene beschouwingen heeft de VVD fractie een motie ingediend in een poging het van Gemertplantsoen na de werkzaamheden in oude luister en omvang te herstellen in overleg met de omwonenden. De voorkeur van de VVD fractie gaat uit naar veel groen en het terugplaatsen van tenminste 180 bomen met een robuuste omvang. Verder pleit de fractie in deze motie voor het terugbrengen van een deel van de parkeergelegenheid […]