Tags archives: begroting

College niet in control

De VVD fractie heeft dit standpunt tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 26 november onderbouwd. In het kort komt het neer op de volgende punten: De raad wordt pas na het goedkeuren van de begroting op de hoogte gesteld dat er noodzakelijke projecten worden uitgesteld Er is een initieel tekort van 6 miljoen, vooral veroorzaakt door het invoegen van projecten ten koste van regulier onderhoud Er is veel achterstallig onderhoud en dat […]