Rechtspositie Raads- en commissieleden

Besluitvormende raad donderdag 28-5-2020, agendapunt 4, Verordening rechtspositie raads-en commissieleden gemeente Diemen 2020.

In de tijd van Florence Nightingale was verpleging een roeping. In de loop van de tijd is dat veranderd en is het een beroep geworden, met veel verantwoordelijkheid, opleiding en training. Over het salaris is veel te doen, maar dat dit op orde moet zijn is evident.

We hoorden in de informatieve raadsbehandeling bij dit onderwerp op 14 mei ook woorden als roeping, als het om het raadslidmaatschap gaat. Ook voor het raadslidmaatschap geldt in onze ogen dat dit lidmaatschap veel verantwoordelijkheid met zich mee brengt, met een grote tijdsinvestering, opleiding en training. Het is dan wel lekenbestuur, maar het werk vraagt veel.

Dat voor het raadslidmaatschap ook woorden als hobby in de mond worden genomen vinden wij beschamend en volstrekt geen recht doen aan het werk wat we als raad doen. Het werk gaat toch substantieel verder dan een liefhebberij, al kijken blijkbaar sommige partijen daar anders tegenaan.

Ik herhaal een paar woorden die ik ook sprak op 14 mei. We hebben het als raad niet vaak over onszelf en onze rechtspositie. Dat moet ook niet. We zijn er voor Diemen en de inwoners van Diemen. Daar moeten we onze tijd en aandacht aan besteden.

We zijn als raad het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente. We dragen verantwoordelijkheid voor vele zaken en belangrijke beslissingen. We zorgen voor anderen. Als je goed voor een ander wilt zorgen, moet je ook goed voor jezelf kunnen zorgen. Waarom zouden we onszelf wegcijferen? Alertheid en zelfbewustzijn zijn essentieel. We moeten niet afzien van voorzieningen waar we als raad recht op hebben. De fractie van Diemense VVD wil dan ook graag de Ouderen Partij steunen in het pleidooi om de wijzigingen van de rechtspositie te laten ingaan per 29 maart 2018, zoals de landelijke regeling mogelijk maakt. Wij dienen het daartoe strekkende amendement mede in.

Bert Timmer
Raadslid Diemense VVD

Het gemiddelde uurloon van een raadslid van circa € 14,60 staat wat ons betreft in geen enkele verhouding tot de groeiende taken en verantwoordelijkheden in de gemeente Diemen. Soberheid is goed, maar het moet geen schraalheid worden. We moeten het raadslidmaatschap ook door de voorzieningen enigszins aantrekkelijk houden, ook voor onze opvolgers straks. Je kiest niet voor het raadlidmaatschap vanwege de vergoeding, zeker niet. Maar wat ons betreft moeten de financiën ook geen belemmering zijn om raadslid te worden. Er mag een redelijke vergoeding tegenover staan. Niet ieder raadslid heeft een betaalde volledige baan. Gelet op de tijdsbesteding die het raadswerk vraagt is dat ook niet zo vreemd.

Dat het voor de voorzieningen beschikbare geld, ter vrije besteding is van het raadslid, spreekt ons als liberale partij aan. De behoeften om bepaalde zaken te verzekeren is individueel bepaald en per persoon verschillend. Het is goed dat in de middelen kan worden voorzien.

Het zal dan ook niet verbazen dat wij niet voor de amendementen van de PvdA zijn.

Leave a reply

Your email address will not be published.