Reactie Diemense VVD op motie huurverhogingen

Reactie van De Diemense VVD op de aangenomen motie van 23-4-20 m.b.t. huurverhogingen

Kajsa Ollongren,

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vorige week aangekondigd de huren niet te bevriezen. Volgens haar is dat onverstandig. Wij hebben begrepen dat de Diemense wethouder het in de kern eens is met de woorden dat woningcorporaties de huurinkomsten nodig hebben om ook tijdens en na de coronacrisis huizen te blijven bouwen en te verduurzamen. Hij heeft ook aangegeven grote moeite te hebben met de tekst van de motie, noemt deze slordig geformuleerd, en zal deze ook niet uitvoeren.

De Diemense VVD heeft de motie daarom ook niet gesteund. Wij zijn het met het CDA eens dat de motie goede sier maakt en de burgers er niets aan hebben.  Verder heeft de Diemense VVD gememoreerd dat er vanuit het kabinet een ongekend groot maatregelenpakket ligt om de inkomens te behouden en dat heeft nu de prioriteit als het gaat om concrete overheidssteun.

Liever ziet de VVD dat haast wordt gemaakt met zaken waar we in Diemen echt invloed op uit kunnen oefenen zoals de herziening van de woonverordening zodat zaken als woonfraude en airbnb beter kunnen worden aangepakt.

Desondanks heeft de wethouder beloofd het signaal af te zullen geven dat er zorgen zijn omtrent de hoge huren in Diemen en zal hij doorgeven dat in Diemen gematigde huurstijgingen gewenst zijn. Dit betekent dat hij zijn eigen interpretatie geeft aan de motie. 

De VVD kan zich vinden in de tekst van de wethouder en heeft in haar stemverklaring aangegeven dat zij deze uitspraken en de daaraan gekoppelde actie van de wethouder wel kan steunen.   

Net als het CDA  hadden wij het chic gevonden als de indieners hun motie hadden ingetrokken na de gedane toezeggingen van de wethouder. Want nu werd  een unanieme opstelling van de gemeenteraad  niet bewerkstelligd.

Met vriendelijke groeten, fractie Diemense VVD

Brigitte Wielage fractievoorzitter, Johan Jägers, Bert Timmer

Leave a reply

Your email address will not be published.