OZB verhoging van 6,5% niet nodig

VVD fractie vlnr: Bert Timmer, Brigitte Wielage en Johan Jägers

In de septembercurculaire blijkt dat er over de jaren 2020 t/m 2023 een verhoging komt van de algemene uitkering. Daarmee is er dus geen aanleiding om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen door het extra verhogen van de OZB met maar liefst 5%. De VVD fractie dient daarom een amendement in om de stijging van de OZB te beperken tot 1,5%.

Leave a reply

Your email address will not be published.