ONZE KANDIDATEN STELLEN ZICH VOOR: BRIGITTE WIELAGE

Brigitte Wielage, fractievoorzitter en lijsttrekker

Mijn naam is Brigitte Wielage, fractievoorzitter van de Diemense VVD en lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Mijn aandachtsgebieden binnen de fractie zijn: financiën, economische zaken, openbare orde en veiligheid, bestuur en dienstverlening, burgerparticipatie, openbare ruimte (inrichting en beheer) en het sociaal domein.

Mijn politieke stijl in steekwoorden is: liberaal, betrokken, bouwen, binden, betrekken, dienstbaar, verantwoordelijk, veranderen met doordachte pasjes. Zicht houden op de lange termijn. Mijn credo is dat het openbaar bestuur dienstbaar moet zijn aan de samenleving. We moeten veel meer gebruik maken van de kennis en kunde die aanwezig is binnen maar zeker ook buiten de muren van het gemeentehuis. Dat begint bij adequaat reageren op meldingen van inwoners en het snel afhandelen hiervan. Ik wil graag luisteren naar iedereen. Ik wil er zijn voor onze ouderen, maar ook voor alle andere Diemenaren en Diemenezen die recht hebben op iemand die voor hun op komt. Zodat ze hier kunnen blijven wonen en niet weg moeten omdat de huizen onbetaalbaar worden. Zodat zij niet alleen goede zorg en onderwijs blijven krijgen, maar ook hun kinderen later. Zodat er niet alleen plek is in Diemen voor mensen met een hoog en een laag inkomen, maar juist ook voor die grote groep in het midden die steeds maar weer vergeten wordt.

Daarbij is van het allergrootste belang dat men zich veilig voelt in ons dorp. Dat betekent soms extra beveiliging bij de stations of cameratoezicht op onveilige plekken. En snel handelen bij ervaren overlast. Ik sta voor een toegankelijke stabiele fractie die met beide benen in de gemeenschap staat en altijd open staat voor onze inwoners. Diemen verandert. Ik zie dat als een kans om voorop te blijven lopen en tegelijkertijd te houden wat ons Diemen maakt. Ik wil graag verantwoordelijkheid dragen en met optimisme bouwen aan een nog mooier zelfstandig Diemen.