ONZE KANDIDATEN STELLEN ZICH VOOR: BERT TIMMER

Bert Timmer, kandidaat gemeenteraadslid Diemense VVD

Mijn naam is Bert Timmer en ik ben kandidaat voor de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande. Mijn persoonlijke motivatie om politiek actief te zijn voor en in Diemen is dat ik niet aan de kant wil staan maar mee wil denken en mee wil doen.

Hoe wil ik dat doen? Door verantwoordelijkheid te dragen voor een goede leefomgeving en mede vorm te geven aan een samenleving waarin mensen om elkaar geven en niet onverschillig met elkaar omgaan. Ik zet graag mijn kennis en ervaring in voor de publieke zaak en hoop daarmee de maatschappij vooruit te helpen.

Ik hoop van harte dat u allen gaat stemmen op 21 maart!