Natuurvergunning voor biomassacentrale

De Provincie Noord-Holland heeft op 8 april 2020 een natuurvergunning verleend aan Vattenfall om in Diemen een biomassa centrale te bouwen. Eerder verleende die provincie in september 2019 al een omgevingsvergunning voor de bouw. Helaas is de realisatie van de biomassa centrale weer een stap dichterbij.

Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de coalitiepartijen in de Diemense gemeenteraad, te weten GroenLinks, PvdA en D’66, door een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de weg openlag voor de provincie om het vergunningentraject af te wikkelen.

De Diemense VVD was en is tegen deze bouw en heeft daar ook met kracht van argumenten in de raad tegen geageerd en tegen gestemd. Gaat de rechter de bouw van de biomassacentrale tegenhouden?

De Diemense VVD

Leave a reply

Your email address will not be published.