Brede school Holland Park, VVD met moeite akkoord met kredietverlening

Toen wij tijdens de vergadering met de Gemeenteraad spraken over het programma van eisen en het beeldkwaliteitsplan m.b.t. Holland Park West hebben wij onze bedenkingen geuit tegen de combinatie van een school en woningen in één complex. We vroegen ons af of dat niet tot een complexe situatie zou kunnen leiden. Nu vragen wij ons dat eens te meer af.

Wij noemen de voorbeelden van enkele vragen:

  1. Wie wordt er eigenaar van de school? Juridisch c.q. economisch? En huurt de stichting FLORENTE de school van de gemeente?
  2. Treedt de school al dan niet toe tot de VVE?
  3. Wie mag waarover besluiten als het gaat om aanpassingen in het gebouwencomplex?
  4. Dreigen er geen conflictsituaties tussen de school en de VVE bij overlast door leerlingen?
  5. Hoe om te gaan met schade en aansprakelijkheden als de school niet kan functioneren door toedoen van bewoners, bijvoorbeeld bij brand?

Een eerste complexe situatie hebben we nu al aan de hand, er moet worden besloten over  de kredietverstrekking.

We weten als Raad niet hoe we het voorgestelde bedrag moeten duiden. De wethouder geeft aan dat hij ook best een bedrag van 12 mio in plaats van 14 mio had kunnen presenteren. Indien het lagere bedrag zou worden aangehouden dan zal de projectontwikkelaar waarschijnlijk minder voor de grond willen betalen maar dan met negatieve consequenties voor de grondexploitatie. Bij een hoger bedrag kan de gemeente ook meer voor de grond vragen leidend tot een positievere exploitatie. Er lijkt sprake van communicerende vaten

Kortom de VVD had liever een apart schoolgebouw gezien.

Verder vinden wij het vreemd dat aanvankelijk is uitgegaan van een zoveel lager bedrag. Ook toentertijd werd er toch al veel gesproken over duurzaamheid, en was er sprake van stijgende bouwprijzen?

Wij gaan desalniettemin akkoord met de gevraagde beslissing omdat de school er hoe dan ook moet komen in Holland Park en wij ook geen alternatieve ruimte zien voor de school.

Leave a reply

Your email address will not be published.