Krediet busbaan

Hieronder het betoog van de VVD fractie bij het agendapunt over het krediet voor de openstelling van de busbaan:

Om maar direct met de deur in huis te vallen: de Diemense VVD stemt niet voor dit krediet. In ons betoog bij de informatieve raad van 18-1 hebben we veel zaken aangehaald, maar de belangrijkste twee argumenten voor ons om tegen te stemmen zijn:

Ten eerste. Het gesprek met de bewoners is niet goed gevoerd, waarbij volledig voorbij is gegaan aan de wens en het verstandige voorstel om een second opinion te vragen. Bij het onderwerp participatie is dit al aan de orde geweest, we moeten oog hebben bij participatie voor de “of” vraag en voor de “hoe” vraag. De “of” vraag is hier niet of in ieder geval onvoldoende aan de orde geweest.

Bert Timmer, fractievoorzitter

Ten tweede. Er wordt in deze aanvraag voorbij gegaan aan het feit dat er een gerechtelijke procedure loopt, waarvan de uitkomst invloed kan hebben op dit project en ook op de financiën. De kwestie is onder de rechter.

De Diemense VVD zet grote vraagtekens bij de gekozen oplossing, is dit het beste voor Diemen? Er is geen goede onderbouwing of dit wel een evenredige verdeling van verkeer door Diemen Zuid oplevert. Het is niet verstandig op deze wijze met dit project door te gaan en daarvoor geld ter beschikking te stellen. Wat ons betreft: Niet doen!

Leave a reply

Your email address will not be published.