KANDIDAAT NR. 7: FRANS MULDER

Frans Mulder, raadslid en kandidaat raadslid

Frans Mulder, raadslid en kandidaat raadslid

Ik ben Frans Mulder en al vele jaren actief als raadslid in Diemen. Ik ben een echte doener. Niet aan de zijkant klagen maar juist doen wat goed is voor Diemen. Ik heb de overtuiging dat onze gemeente sterker kan worden en dat wij, als liberalen, daarin een voortrekkersrol kunnen en willen nemen. Mijn kennis en kunde liggen vooral op het terrein van het sociaal domein. Een complex maar voor veel burgers een  belangrijk onderwerp. Goede voorzieningen om op een goede manier op te groeien (jeugdzorg) of juist langer zelfstandig te kunnen blijven wonen / meedoen (WMO) zijn de kern van het sociaal domein. Ik wil graag ook de komende jaren hard aan de slag om het sociaal domein verder te ontwikkelen naar een stimulerend ondersteunend geheel waarin de inwoner centraal staat en niet de regels.

Wilt u ook doeners aan het roer op het sociaal domein? Stem VVD!