Kandidaat #3, Johan Jägers stelt zich voor

Over mijzelf. Ik ben geboren in 1955 in Rotterdam. Dat was op het water, op een binnenvaartschip, op dat moment gelegen in Delftshaven. Gedurende vijf en half jaar, heb ik, samen met mijn ouders en broers, gevaren door heel Nederland. Daarna zijn we neergestreken in Haarlem. Ik kon nog net een stukje kleuterschool meepakken. Toen ik 35 jaar was ben ik vanwege werk verhuisd naar Diemen. En daar heb ik nooit spijt van gehad.

Na mijn middelbare schooltijd heb ik toegepaste wiskunde gestudeerd in Leiden. En mede door mijn militaire diensttijd, gedetacheerd bij RVO TNO, kwam ik in de automatisering terecht bij het grootwinkelbedrijf. Te weten KBB (Koninklijke Bijenkorf Beheer), later Vendex KBB. Ik werkte er zo’n 24 jaar in diverse functies.

Daarna heb ik me op het belastingrecht gestort en ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als adviseur op het gebied van de btw. Rond die tijd ben ik ook gestart als gemeenteraadslid voor de VVD in de gemeente Diemen en heb Ik met plezier een bijdrage kunnen leveren aan een mooi Diemen. Dat hoop ik ook de komende jaren te kunnen doen. De laatste jaren ben ik naast gemeenteraadslid ook actief geweest als scriptiecoach en docent wiskunde.

Als gemeenteraadslid heb ik me de afgelopen jaren bezig gehouden met onder meer woningbouw, financiën sport en cultuur. Er zijn gedurende de afgelopen jaren veel woningen gebouwd in Diemen en ik heb me daarbij steeds sterk gemaakt voor de realisatie van woningen voor mensen met een middeninkomen. Belangrijk vond en vind ik dat alle mensen in Diemen de sport van hun voorkeur kunnen beoefenen. Dat er levendigheid is in Diemen, en cultuur met de Omval als bruisend middelpunt. Tenslotte, veel heeft helaas te maken met geld en heb ik getracht de financiële situatie van Diemen zo duidelijk mogelijk voor het voetlicht te krijgen.   

Leave a reply

Your email address will not be published.