In memoriam: Maarten Jan Israel

Maarten Jan Israel

Zaterdag 17 augustus hebben we afscheid genomen van Maarten Israel.

Vanaf 2002 was Maarten raadslid in Diemen voor Democraten Diemen. Samen met Piet van Diemen gaf hij de partij gestalte. Sinds januari 2012 maakte hij deel uit van de VVD fractie.  En wij wat waren we blij met Maarten.

Maarten confronteerde ons met het verleden om daarvan te leren. Wat hem typeerde was zijn stelselmatig wantrouwen tegen alles wat zich binnen het gemeentehuis afspeelde.  Zijn credo: Altijd goed tussen de regels doorlezen en nadenken over wat de oorsprong is van een voorstel. Let op de grote lijnen en verlies je niet in details! Het zijn lessen die we van Maarten geleerd hebben.

Maarten werd gezien als een intellectuele man, erg belezen. Dat zag je ook bij hem thuis terug. Boekenkasten vol boeken en een grote leestafel domineert jullie huiskamer. Zijn (soms niet direct heldere ) betogen behielden altijd een kern van waarheid/feiten. Zo was hij destijds bijvoorbeeld kritisch over het functioneren van de SWD maar daarbij zag Maarten ook altijd de 2 kanten van een zaak: de gemeente had in zijn ogen bijvoorbeeld te weinig ondersteuning geleverd en te weinig harde afspraken gemaakt.

Een idee uit zijn koker is het idee van de dorpsomroeper. En de politiek cafés in de Omval. Want communicatie naar de inwoners kon beter. Een van zijn laatste ideeën was een ‘bel’ bus dat door Diemen rijdt en de wijken met elkaar verbindt. Door slim om te gaan met de gelden voor bijzonder vervoer zouden we meerdere doelgroepen van dienst kunnen zijn, en meerdere doelen realiseren zoals de wijken met elkaar verbinden.

Met financiën had Maarten niet veel feeling. Maar Piet zijn rente stokpaardje werden steeds met verve verdedigd. Hij was er dan ook van overtuigd dat in de begroting de financiën veel te flatteus werden gepresenteerd  en de problemen naar de toekomst werden doorgeschoven.

Schrijven was niet Maarten zijn hobby maar lezen daarentegen de te meer. Hij las alles en had een mening over alles.

Niet altijd even genuanceerd. Hij kon soms hard uit de hoek komen richting het college. Je hield wel van een beetje stangen. De boel opschudden, wakker schudden. Dwars tegen allerlei opvattingen in.  Hij kon ook echt beledigd zijn als hij zich niet serieus genomen voelde. En Maarten kreeg wel degelijk, vaak achteraf gelijk. Als het schrijven echt nodig was wist hij overigens altijd wel mensen te vinden die dat voor hem deden: Jouw steun en toeverlaat Els of de griffier bijvoorbeeld. Of wij natuurlijk zelf.  

Maarten ging niet helemaal mee met zijn tijd. Vooral de moderne communicatiemiddelen vond hij lastig. Alhoewel hij wel de IPad had aangeschaft zagen we hem er niet veel mee werken.

Want Maarten had nog graag de papieren versies en vond ook dat die gewoon beschikbaar moesten zijn voor iedereen die daar behoefte aan had. Ook dat is onderdeel van de democratie.

Net zoals het gegeven dat ook 1 mans fracties overal bij aanwezig moeten kunnen zijn. Hij kon zich er echt druk over maken als daar een stokje voor werd gestoken.

Het waren zaken die hem echt raakten, net zoals het recht van de overheid om je vuilnisbak te controleren middels een chip of in je vuilniszak te kijken als die foutief aan de weg stond. Privacy was voor jou een groot goed en mocht niet geschonden worden.

Maarten stond voor 3 kernwaarden: openheid, transparantie en toegankelijkheid. Voerde continue strijd tegen de sluipende besluitvorming. Maarten wilde ook sluipend afscheid nemen van de raad:  dat is gelukkig niet gelukt. Want jouw met hart en ziel inzet voor de Diemense gemeenschap verdiende een waardig afscheid als raadslid.

Die heeft Maarten in 2014 gekregen met als hoogtepunt de onderscheiding als lid in de orde van Oranje Nassau.

Lieve Maarten, Wij bedanken je voor je onvoorwaardelijke steun aan onze fractie. En voor je vriendschap. Jouw woorden naar mij waren ’s avonds altijd; pas je goed op jezelf want we hebben je nog nodig. Je zorgzaamheid zal ik niet vergeten.

Wij zullen jouw kennis, kunde en ongenuanceerde ideeën nog heel lang in gedachten houden. En wij wensen jouw lieve Els heel veel sterkte met het verwerken van dit voor haar ongetwijfeld grote verlies. 

Namens de Diemense VVD

Brigitte Wielage

17 Augustus 2019