Hockeyclub Diemen gaat van start

Door: Johan Jägers, raadslid VVD Diemen

De VVD is verheugd dat het burgerinitiatief voor de start van een hockeyclub in Diemen nu daadwerkelijk is ingediend en wordt behandeld.

Gedurende een aantal jaren hing een dergelijk initiatief in de lucht. Het Diemernieuws had al een aantal malen melding gemaakt van het feit dat de VVD en ook de PvdA een dergelijk initiatief zouden toejuichen. In de collegeprogramma’s van beide partijen werd reeds melding gemaakt van de wenselijkheid c.q. de mogelijkheid van een hockeyvereniging in Diemen. Tenslotte is het toch vreemd dat in een gemeente als Diemen er voor kinderen gezien wachtlijsten en dergelijke nauwelijks een  mogelijkheid is om te hockeyen.

Een burgerinitiatief is er niet zomaar. Een bericht in de krant over een mogelijke hockeyclub in Diemen leidt nog niet onmiddellijk tot een concreet initiatief. Uiteindelijk zijn Rob Verheuvel en ik in gesprek gegaan met het bestuur van hockeyclub Athena, hier vlakbij in de Watergraafsmeer, om te komen tot een burgerinitiatief. Voor Athena zou een hockeyclub in Diemen betekenen dat hun wachtlijst met vooral Diemense en Amsterdamse kinderen aanzienlijk zou inkorten.

De VVD heeft derhalve in samenspraak met de PvdA en Athena een brief geformuleerd gericht aan onder meer de ouders van kinderen op de wachtlijst van Athena. Een en ander heeft geleid tot het initiatief dat nu voorligt.

De HC Diemen is inmiddels een feit en is zondag op een feestelijke manier van start gegaan. Voorlopig nog wel op de velden bij Athena. Maar de Vereniging telt inmiddels al wel zo’n 150 leden

De uitdaging die er nu ligt is het vinden van een geschikte locatie voor de aanleg van de hockeyvelden. Verder liggen er de vragen voor van het initiatief om toepassing van de 1/3 regeling en een snelle realisatie van velden.

We hopen op een goede toekomst voor het voetbal, het honkbal en voor het hockey. Waarbij we de opmerking willen maken dat het voor Diemense kinderen zonder de HC Diemen vrijwel niet mogelijk is om in de buurt te hockeyen. Voor voetbal en honkbal lag en ligt dat hoe dan ook anders. Er liggen nu kansen voor het hockey. De VVD vindt dat we die moeten grijpen.

De VVD complimenteert de initiatiefnemers met het reeds bereikte resultaat en dankt de Initiatiefgroep, Athena, de PVDA en de wethouder sport Jeroen Klaassen voor de goede samenwerking.

Johan Jägers