Geen draagvlak voor zoeklocaties windmolens

Uit onderzoek door de gemeente is gebleken dat er geen draagvlak is voor het plaatsen van windmolens in Diemen. Desondanks heeft de Gemeenteraad afgelopen donderdag besloten om verder te gaan met zoekgebieden. Enige hoop voor de vele tegenstanders van windmolens biedt de uitspraak van wethouder Sikkes op twitter: ‘Windmolens worden niet geplaatst als dit onverantwoord is en dit wordt daarom ook uitvoerig onderzocht met inwoners en omwonenden. Als er gezondheidsschade is, doen we het niet.’ De Diemense VVD vind het verstandiger om geen zoekgebied voor windmolens aan te wijzen, zolang we niet zeker weten dat er geen schade ontstaat. Ook doet de Raad van State binnenkort uitspraak over vergunningen voor windmolens in het licht van Europese Richtlijnen.

Bert Timmer, VVD fractie

De Diemense VVD beseft heel goed dat we hier spreken over zoeklocaties, dus nog niet het plaatsen van windmolens. Maar een zoeklocatie is wel degelijk een eerste stap en niet vrijblijvend. Daarbij constateren we dat er zelfs voor deze zoeklocaties op dit moment geen draagvlak is in de Diemense samenleving.

De energietransitie is noodzakelijk. Er zal daarom naar een brede mix van oplossingen gekeken moeten worden en die beperkt zich niet tot zonne-energie of windenergie. Lees ook het betoog van Bert Timmer tijdens de Gemeenteraadsvergadering.

Leave a reply

Your email address will not be published.