Florente: ‘Lesuren van 25 naar 20 uur in de week’

In het bestuursverslag en de jaarrekening over 2018 noemt de stichting Florente basisscholen een aantal beheersmaatregelen tegen werkdruk en leraren tekort. Eén daarvan is het verlagen van het aantal lesuren van 25 naar 20. Daarmee komen scholen echter onder de onderwijsuren norm.

De VVD kan zich moeilijk voorstellen hoe dit helpt tegen werkdruk. Kinderen moeten immers hetzelfde doen in minder tijd. Leidt dat niet tot minder arbeidsvreugde bij leraren? Of het enig effect zal hebben op de werkdruk is voor ons ook geen zekerheid. Het Parool schrijft bijvoorbeeld: ‘Bovendien kan het ook zo zijn dat leraren voor meerdere klassen komen te staan als de scholieren minder lesuren krijgen. Als de leerlingen bijvoorbeeld op wisselende dagen een vrije dag krijgen, kan hun leerkracht inspringen bij een andere groep.’ Dat zou betekenen dat de leraar uiteindelijk weer hetzelfde aantal uren lesgeeft of misschien zelfs meer.

Minister Slob liet zich eerder nog niet uit over deze maatregel, maar is 13 november akkoord gegaan met een onderzoek naar het verlagen van de urennorm. De kwaliteit van het onderwijs mag er niet onder leiden. Wij vragen ons af hoe realistisch dat is, de kwaliteit van ons onderwijs daalt al jaren. Er wordt door partijen verwezen naar het buitenland waar de urennorm al lager ligt. Als we echter kijken hoe het in het buitenland met het leraren tekort staat, blijkt ook daar in meerdere landen een tekort. Hoe gaat dit ons helpen?

De Diemense VVD wijst in haar betoog op ‘De School’ in Zandvoort, waar gekozen is voor een innovatieve oplossing die juist een tegenovergestelde beweging maakt. Er wordt 50 weken per jaar tussen 8:00 en 18:00 les gegeven. Leraren en kinderen nemen vakantie in overleg. De te hoge werkdruk voor de leraren is verdwenen, er is veel individuele aandacht voor kinderen en elke 10 weken wordt het leerplan besproken tussen kind, leraar en ouders. De leraren van deze school gaven een verklaring waarom zij 6 november niet wilden staken: ‘Wij zijn heel erg blij met ons werk en zien niet in waarom wij zouden moeten staken.’ Dit klinkt voor ons als een oplossing die meer perspectief biedt als minder uren.

Leave a reply

Your email address will not be published.